grafika użytkowa ~ graphic design

2010 ~ zaproszenie – wystawa Antonio Saury ~ invitation card graphic design – Antonio Saura exibition
© Katarzyna Goczoł, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

kasia goczol